ปิดปรับปรุงระบบรายงานตัวบัณฑิต ประจำปี 2560
ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.